28-02-2013: Update – Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen per 1 maart as.

Veel mensen willen hun woning graag verbouwen om nog optimaler en wellicht duurzamer te kunnen blijven wonen in hun huidige woning. Exel Lemele kan u hierbij van dienst zijn. De overheid heeft hiervoor een besluit genomen om dit voor de klant aantrekkelijker te maken. Dit besluit bevat een goedkeuring om het verlaagde btw-tarief met ingang van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 toe te passen op renovatie en herstel van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming, met uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de waarde van deze diensten. Daarnaast bevat het besluit nog een aantal specifieke goedkeuringen.

Wilt u meer informatie hoe de regeling over verlaagd btw tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen exact in elkaar zit, klik dan op onderstaande link of neem contact op met ons kantoor. De tekst is afkomstig van de website van de rijksoverheid.

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/besluiten/2013/02/28/blkb2013-305-omzetbelasting-verlaagd-btw-tarief-op-arbeidskosten-bij-renovatie-en-herstel-van-woningen/besluit-blkb-2013-305m-verlaagd-btw-tarief-renovatie-def-2.pdf

Hiernaast nog de volgende tekst voor u gevonden op de website van Bouwend Nederland:

In het woningmarktakkoord dat woensdag 13 februari tot stand is gekomen, is afgesproken dat het btw-tarief  wordt verlaagd op arbeidskosten bij renovatie en herstel van bestaande woningen. Inmiddels is de hele regeling bekend.De btw gaat van 21% naar 6%. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel, die ingaat per 1 maart 2013 en loopt tot 1 maart 2014. Het verlaagde percentage geldt voor de arbeidscomponent van de definitieve factuur van verbouw en onderhoud van woningen die ouder zijn dan twee jaar. Ook geldt het lagere tarief voor op maat gemaakte goederen die een onderdeel gaan vormen van de woning. Deze goederen kunnen in een werkplaats, maar ook op de locatie zelf vervaardigd worden.

De regeling is wat ruimer ten opzichte van de regeling uit 2010/2011. Nieuw is dat ook architecten, wanneer zij een verbouwing van een woning begeleiden, onder het lagere belastingtarief vallen. Aanleg van tuinen valt ook onder de nieuwe regeling, evenals de verbouw van kadegebonden woonboten. 

Het moment waarop de dienst wordt afgerond, is bepalend voor toepassing van het verlaagde btw-tarief. Het werk dient afgerond te worden in de periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014.