Productieve dagen op de bouwplaats

Wat is er mooier dan met dit mooie weer buiten actief én productief  zijn….

Een korte impressie van een aantal projecten die we op dit moment onderhanden hebben:

Erfverharding, machineberging, uitbreiding rosé-stal en  vakantiehuis: veelzijdigheid troef!

Erfverharding Exel Lemele Bouw

Erfverharding

Uitbreiding rosé-stal Exel Lemele Bouw

Uitbreiding roséstal

Machineberging Exel Lemele Bouw

Machineberging

Vakantiehuis Exel Lemele Bouw

Vakantiehuis