Asbestsanering

Wanneer u bij de renovatie van uw gebouwen van het asbest áf wil, begeleiden wij het complete traject voor u. Dat begint bij de opname door een onafhankelijk expert. Daarna zorgen we dat de juiste partij het asbest komt saneren om vervolgens de renovatie zelf uit voeren.

Asbesthoudend materiaal kunnen we tegenkomen bij sloopwerkzaamheden aan industriële panden, agrarische gebouwen en oudere woningen. Meestal gaat het om golfplaten, wanden of isolatiemateriaal. Waar het asbest ook zit: het moet veilig en vakkundig worden verwijderd en vervangen door duurzame materialen.