Jan DIjk 25 jaar Exel Lemele Bouw

Jan Dijk 25 jaar werkzaam bij Exel Lemele Bouw

Jan Dijk 25 jaar Exel Lemele Bouw

Jan Dijk 25 jaar Exel Lemele Bouw

Met taart en bloemen is de directie op 29 september j.l.  afgereisd naar Hardenberg om een bezoek te brengen aan jubilaris Jan Dijk en zijn vrouw Dinie.
Onder het genot van de aangesneden taart werd stil gestaan bij 25 jaar prettige samenwerking.

Eerste kennismaking met Exel

Jan had vroeger het idee om in de agrarische sector aan het werk te gaan. Door omstandigheden lukte het niet om hierin een toekomst op te bouwen. Wel was hij actief in de agrarische bedrijfsverzorging en daarbij hoorden ook bouwkundige klussen op verschillende bedrijven. Tijdens een van deze klussen in de stallenbouw werkte hij samen met jongens van Exel. Van het één kwam het ander en zodoende stroomde Jan als timmerman de bouwwereld in.

Ontwikkeling

De eerste jaren was Jan dus volop als timmerman actief in de stallenbouw: hier lag ook zijn affiniteit. In de loop van de tijd kwam de vraag vanuit het bedrijf om een opleidingsplan te gaan volgen middels het Loopbaantraject van Fundeon.  Hier heeft Jan zich volledig voor ingezet: een fantastische mogelijkheid om zich persoonlijk te ontwikkelen én niet alleen op vaktechnisch gebied.  Mede hierdoor is Jan Dijk heeft Jan ook altijd mee kunnen bewegen met de ontwikkelingen binnen ons bedrijf de afgelopen jaren.

Dank

We danken Jan hartelijk voor de trouwe inzet en loyaliteit aan ons bedrijf die hij de afgelopen 25 jaar steeds heeft getoond.  De basis was altijd goed: inmiddels hebben we ook al 3 keer samen een passend huis voor jullie gezin mogen bouwen. Het laatste stapje was een prachtige levensloopbestendige notariswoning in Hardenberg. In deze woning zijn we hartelijk door Jan en Dinie ontvangen om samen in dankbaarheid terug te kijken op 25 jaar samenwerking.