Aanpassen stal - vernieuwbouw

Exel: Stallenbouw Kempers-Dalfsen vernieuwbouw stal

Bekijk onze foto’s

Aanpassen stal

Vroeger was het bouwen van een stal iets wat eens in de 25 á 30 jaar op een bedrijf gebeurde. De huidige ontwikkelingen hebben tot gevolg dat stallen sneller worden aangepast.

Vernieuwbouw

Vaak voldoet een groot gedeelte van uw stal nog maar wilt u op gedeelten hiervan verbeteringen doorvoeren.  Denk hierbij aan een ander melkwinningssysteem of aanpassen ventilatie of verbetering dierenwelzijn. Ook voor uitbreiding van stallen zijn verschillende mogelijkheden. De keuze van aanpassen is erg persoonlijk en bedrijfsgebonden. Exel Lemele adviseert u graag hierbij.