Aanpassen stal - vernieuwbouw

Exel: Stallenbouw Kempers-Dalfsen vernieuwbouw stal

Bekijk onze foto’s

Aanpassen stal

Vroeger was het bouwen van een stal iets wat eens in de 25 á 30 jaar op een bedrijf gebeurde. Maar de schaalvergroting van de laatste decennia heeft tot gevolg dat stallen die nog niet versleten zijn, sneller worden aangepast. Voor de uitbreiding van de stallen zijn verschillende mogelijkheden. Stallen worden verlengd, verbreed of er wordt in het geheel nieuw gebouwd. Vaak voldoet een groot gedeelte van uw stal nog aan de benodigde eisen, echter op gedeelten hiervan wilt u verbeteringen doorvoeren.  Denk hierbij aan een ander melkwinningssysteem of verbetering ventilatie of verbetering dierenwelzijn. De keuze van aanpassen is erg persoonlijk en bedrijfsgebonden. Exel Lemele adviseert u graag hierbij.